ИНДУСТРИЈА

На територији Градске општине Палилула се налазе привредни субјекти из готово свих области индустрије.

У области металске индустрије:
Машинска индустрија Ниш, Шумадијска 1, тел. 261 125, 265 866


У области прехрамбене индустрије:
"Житопромет " Ниш, Димитрија Туцовића 41, тел. 364035
"Житопек" Ниш, 261 041, Димитрија Туцовића 39, тел. 361041
"Пивара" Ниш, Игманска бб, тел. 505 200
"Ни-ком Фриго", Ваздухопловаца бб, Ниш, тел. 581 199
"Нишка млекара", Никодија Стојановића Татка 28б, тел. 2
65 619
"Duo Wunder" Мрамор, тел. 694 527
"Бифтек", Ђуке Динића, бб тел. 2
64 265


У области грађевинске индустрије:
"ИГМ Ћеле Кула", Душана Поповића 22, тел. 335491
"Морава" - Крушце, тел. 694053


У области гумарске индустрије:
"Вулкан" Ниш, Мраморски пут бб, тел. 560 944