ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА

 

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  

Адреса:

Благоја Паровића 3

Телефон:

018/4533-927, 4530-413

Факс:

018/4533-927

Е-пошта:

nitop@nitoplana.co.rs

Интернет:

www.nitoplana.co.rs

 

 

 

 

ЈКП МЕДИАНА  

Адреса:

Тврђава бб

Телефон:

018/4253-990, 528-880

Факс:

018/4253-990, 528-8801

Е-пошта:

mediana@medianis.rs

Интернет

www.jkpmediana.rs

 

 

 

 

ЈКП НАИСУС  

Адреса:

Књегиње Љубице 1/1

Телефон:

018/531-275

Факс:

018/502-715

Е-пошта:

info@naissus.co.rs

Интернет

www.jkpnaissus.co.rs

 

 

 

 

ЈКП ГОРИЦА

Адреса:

Тврђава бб

Телефон:

018/515-541

Факс:

018/515-559

Е-пошта:

office@jkpgorica.rs

Интернет:

www.jkpgorica.rs

 

 

 

 

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

Адреса:

Вожда Карађорђа 84а

Телефон:

018/517 333, 517 555, 517 555

Е-пошта:

info@nisparking.rs

Интернет:

www.nisparking.rs

 

 

 

   

ЈКП ТРЖНИЦА  

Адреса:

Ђуке Динић 4а

Телефон:

018/257-525, 257-565

Факс:

018/257-525, 257-565

Е-пошта:

info@trznicanis.rs

Интернет:

www.trznicanis.rs

 

 

 

 

ЈKП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА

Адреса:

Наде Томић 7

Телефон:

018/511-830, 511-831, 531-832

Е-пошта:

info@jkponnis.rs

Интернет:

www.jkponnis.rs

 

 

 

 

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

Адреса:

Генерала Милојка Лешјанина 8

Телефон:

018/520-041

Е-пошта:

info@jgpnis.rs

Интернет:

www.jgpnis.rs

 

 

 

 

ЈП АЕРОДРОМ  

Адреса:

Ваздухопловаца 24

Телефон:

018/4580-023

Е-пошта::

office@nis-airport.com

Интернет:

www.nis-airport.com

 

 

 

 

ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

Адреса:

Генерала Милојка Лешјанина 41а

Телефон:

018/252-472, 252-467

Факс:

018/252-160

Е-пошта:

info@gsanis.co.rs

Интернет:

www.gsanis.co.rs

 

 

 

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША  

Адреса:

7.јули 6

Телефон:

018/520-790

Факс:

018/520-540

Е-пошта:

direkcija@direkcija.co.rs

Интернет:

www.direkcija.co.rs

 

 

 

 

ЈП НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА  

Адреса:

Војводе Мишића 50

Телефон:

018/533-255, 533-247

Факс::

018/532-902

Интернет

www.ntv-nis.info

 

 

 

   

ЈП НИШСТАН  

Адреса:

Бранка Крсмановића 1

Телефон:

018/4234-358, 528-250, 4234-379

Факс:

018/4232-441

Е-пошта:

dir@nisstan.co.rs

Интернет:

www.nisstan.co.rs

 

 

 

 

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  

Адреса:

7.јули 6

Телефон:

018/243-095, 243-363, 355-462, 241-386

Факс:

018/241-673

Е-пошта:

info@zurbnis.rs

Интернет:

www.zurbnis.rs