МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

Планом развоја Градске општине Палилула предвиђен је развој малих и средњих предузећа, посебно у области пољопривредне производње, јер су предиспозиције за такав развој на територији Палилуле изузетне. У сарадњи са другим градским општинама Ниша и организације CHF формирано је радно тело са циљем да кроз пројекте омогући и убрза развој малих и средњих предузећа која треба да постану носиоци развоја Општине Палилула. Значајна је и сарадња са Регионалном агенцијом за мала и средња предузећа као и са Центром за женско предузетништво "ТЕОДОРА" Регионалне привредне коморе у Нишу.

Радно тело за реализацију ЛЕР, Бранка Радичевића 1, тел. 290608
Регионална Агенција за мала и средња предузећа, Добричка 2, тел. 515988
Центар за женско предузетништво "ТЕОДОРА", Добричка 2, тел. 510999