НАЧЕЛНИК

МАРИЈА БРАЈДИЋ

Марија Брајдић је рођена у Нишу где је и завршила гимназију Стеван Сремац (правно - биротехнички смер). Дипломирала је 1993. године на Правном факултету у Нишу и положила правосудни испит 1996. године. Има радно искуство, више од седамнаест година, на пословима правне струке. У Градској управи Града Ниша, где је провела тринаест година, обављала је више одговорних послова и задатака. Након дипломирања, две године је радила (1994-1996) као судски приправник у Окружном суду Ниш. Од 1993.године уписана је и у Регистар Адвокатске коморе у Нишу као адвокатски приправник. Од 1996. радила је у компанији за осигурање "WINNER BROKER" а од 1997-1999 у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Од 1999. до 2005.године радила је као Самостални стручни сарадник у Одсеку за стамбену делатност Секретаријата за урбанизам. Од 2005-2006 била је Самостални стручни сарадник у Одсеку за уређење простора (Управа за планирање и изградњу) а затим шеф Одсека за стамбене послове (2006) и Самостални стручни сарадник за издавање грађевинских дозвола (2007). Од новембра 2008 до фебруара 2009.године обављала је послове Помоћника (за правна питања) начелника Управе за планирање и изградњу а затим била и Шеф Одсека за грађевинске послове (2009/2010). У периоду 2010-2012 обављала је дужност Шефа Одсека за легализацију у Управи за планирање и изградњу. Марија Брајдић је активно учествовала од 2005-2010, као сарадник и члан тима на пројектима од интереса за Град: „Лепша Србија“; „МЕГА 2“ у сарадњи са УСАИД за модернизацију управљања и администрирање земљиштем; "Јачање конкурентности на локалном нивоу"; "Гиљотина прописа".

Контакт адреса:
marija.brajdic@palilula.eu