ПОЉОПРИВРЕДА

Најзначајнија област развоја Општине Палилула је пољопривреда. Захваљујући свом изузетном положају поред реке Јужне Мораве на једној страни и брдовитих предела на друој страни, Општина Палилула пружа добре могућности за улагања у пољопривредну производњу. Равничарски предео поред реке је познат по производњи ратарских култура, паприке, шаргарепе, кромпира, парадајза. А опет брдовити предели су погодни за узгој коза, оваца, крава. Схватајући значај удруживања, пољопривредни произвођачи на територији Палилуле су формирали своја удружења која представљају значајне партнере руководства Општине, које је развој пољопривреде поставило као један од приоритетних задатака. Наравно да постојање прерађивачких капацитета у овој области на територији Палилуле обезбеђује сигурност пољопривредних произвођача да ће пласирати све произведене количине производа у најкраћем року и по најповољнијим ценама и условима.

На територији Општине Палилула се налази 15 села која се наслањају на ужи градски део. По географском положају ова села се могу поделити у 2 реона:

 

        I.      Равничарски, у сливу јужне Мораве и Нишаве где је углавном зступљена ратарско-повртарска производња и узгој крупне стоке.У овом реону се налазе следећа села:

 

        Паси Пољана

        Бубањ Село

        Горње Међурово

        Доње Међурово

        Чокот

        Ново Село

        Лалинац

        Мрамор

        Мраморски Поток

        Крушце

 

     II.      Брдско планински реон, у коме је заступљена производња јагодичастог и коштичавог воћа и узгој ситне стоке-коза и оваца. У овом реону се налазе:

 

        Доње Власе

        Габровац

        Вукманово

        Бербатово

        Суви До

 

По свом географском положају, типу земљишта, климатским факторима и традицијом ова села имају добру основу за организовану високопродуктивну пољопривредну производњу. Такође, на територији Општине Палилула се налазе мања и већа предузећа која се баве прерадом пољопривредних производа (АД Житопек, АД Житопромет, АД Нишка млекара, Пивара Ниш АД, ПТП

 

У  структури пољопривредног земљишног фонда са аспекта власништва  доминира приватно власништво са преко 86% је у приватном власништву . Просечни земљишни посед  је око 3 ха. а учешће ораничног  у просечном поседу је око 2 ха по домаћинству . У погледу квалитета пољопривредног земљишта доминирају друга, трећа, четврта и пета бонитетна класа земљишта .

 

Укупна пољопривредна површина Општине Палилула је 7.395 ха. Од тога 6.648 ха су обрадиве површине, а 747 ха су пашњаци.

 

Ратарство и повртарство

 

Од 6.648 ха обрадиве површине, 5.488 ха или 82,55% је под ораницама и баштама. Овај податак говори да је ратарска и повртарска производња доминантна у биљној производњи.

Што се ратарских култура тиче, доминирају житарице које се гаје на 4.210 ха, а доста је је заступљен и узгој пасуља и кромпира.

Поврће се гаји на површини од 851 ха. Од повртарских култура су најзаступљеније домаће традиционалне врсте међу којима предњаче парадајз, паприка, шаргарепа, лук, купус, као и почетак развоја производње органске хране.

 

Воћарство и виноградарство

 

На територији Општине Палилула под воћем је засађено 427 ха, под виновом лозом 355 ха.

Што се тиче воћа најзаступљеније су шљива, вишња и јабука.

 

Сточарство

 

Поред биљне производње, сточарство је по рангу најзначајнији фактор за стабилизацију пољопривредне производње на подручју Општине Палилула. На подручју општине Палилула постоје капацитети који омогућавају реални развој сточарства у наредном периоду

Узгој крупне стоке је најзаступљенији у равничарском реону Градске општине Палилула, а изузетан допринос развоју ове пољопривредне гране дао је шведски Пројекат интегралног развоја млекарства Река Млека.

Узгој ситне стоке, коза и оваца, је доминантан у брдско-планинском реону Општине Палилула, а развоју козарства као перспективне али запостављене гране сточарства, нарочито је допринела реализација пројекта Општине Палилула Унапређење козарства у брдско-планинском реону Градске општине Палилула. Реализацијом овог пројекта унапређен је расни састав коза, адаптирани су смештајни капацитети и на виши ниво подигнута производња козјег млека. Због свега овога порасло је интересовање за узгој коза, тако да је број грла коза порасао на преко 800.

 

Органска производња

 

Када је реч о органској производњи, Градска општина Палилула је кренула у правцу увођења стандарда у овој области. Сектор за пољопривреду и пословне иницијативе Градске општине Палилула је урадио пројекат Увођење система органске производње хране. Имплементацијом овог пројекта требало би омогућити увођење европских стандарда за контролу квалитета у области производње и прераде хране. Оваква активност наставиће се и у наредном периоду са сличним пројектима и активностима. Циљ је увођење европских стандарда у овај вид пољопривредне производње и прераде хране на подручју Општине Палилула.

Градска општина Палилула је подржала иницијативу за формирање Удружења за органску храну Кутак здравог живота, које окупља око 40 чланова из целог нишког региона, а оснивачкој Скупштини присуствовала је саветник за органску производњу Министарства пољопривреде, госпођа Вера Апостоловић . Међу члановима Удружења су примарни пољопривредни произвођачи, прерађивачи органске хране, стручњаци из ове области ...Успостављена је  сарадња са сличним Удружењима и задругама и страним и домаћим стручњацима из ове области

 

 

Институције

 

На територији Градске општине Палилула следеће институције чије је функционисање везано развој села и пољопривредне производње:

    ДП "ППС" Ниш, подручна служба за пољопривреду за територију 7 општина

   Ветеринарски специјалистички институт Ниш, центар за вештачко осемењавање и унапређење сточарства за територију југоистока Србије
  Центар за виноградарство винарство "Ниш", део Института за истраживање у пољопривреди Београд , покрива југоисток Србије