МИСИЈА

 

Мисија Градске општине Палилула се огледа у потпуном задовољству грађана и осталих субјеката пруженим услугама и сервисима Градске општине Палилула.

Примарни задатак Градске општине Палилула се огледа у јасној детекцији базичних проблема са којима се локална заједница сусреће, дефинисању ресурса којим заједница располаже, а основни циљ је активирање датих развојних потенцијала ради унапређења стандарда живота у заједници.