СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ЈОВАНОВИЋ ИВАН,

дипломирани правник

 

-рођен 07.07.1956.год. у Лозници
-Основну школу и Гимназију „Бранко Миљковић“ природно-математичког смера завршио у Лозници 1975.год.
-Правни факултет у Нишу завршио 1979.год. са просечном оценом 8,10
-Укупан радни стаж у струци 30.година
-Државни испит положио у Београду
-Обављао послове дипл.правника у „Вискози“ Лозница и МИН Ниш од 1979.год.-1983.год.
-Обављао послове Шефа унутрашње контроле МИН Ниш од 1983-1986.год. и послове директора сектора општих и фин.послова од 1986-1989.год.
-Обављао послове директора Предузећа за спољнотрговинску делатмост „МИНЕКС“ Ниш од 1989.-1996.год.
-Обављао послове  начелника Савезног девизног инспектората у Нишу од 1996.год.- до 2002.год., а посо девизног инспектора за вођење прекршајног поступка до маја 2010.год.
-Предавач Међународног привредног права на универзитету „Павле Стојковић „ у Нишу, курс за Царину и Шпедицију од 2001-2010.год. 

e-mail: ivan.jovanovic@palilula.eu