ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ПАЛИЛУЛЕ


ОШ "Краљ Петар Први", Војводе Путника 1,
тел. 290 004 факс. 290 005, маил kraljpetarnis@open.telekom.rs
Роберт Џунић директор


ОШ "Коле Рашић", Васе Чарапића 8а,
тел.
242 240, маил kolerasic@open.telekom.rs,
Костић Јаворка директор

ОШ "Сретен Младеновић Мика", Шабачка 20,
тел. 45353 000 факс. 4535 299, маил ossretenmladenovicmika@gmail.com
Јасмина Станковић директор


ОШ "Бубањски хероји", Бубањски хероји 1,
тел - факс
562 919
, маил bheroji@medianis.net
Верица Раденковић директор

ОШ "Десанка Максимовић", Чокот,
тел - факс 4265 100, 456 1553, маил
desmax@eunet.rs,
Миљан Бојанић директор

ОШ "Бранко Миљковић", Љубомира Николића 3,
тел - факс
236 180 маил branko.miljkovic@medianis.net,
Станић Мирослав директор

ОШ "Бранко Радићевић", Габровац,
тел - факс 536 727, 536 728 маил bradicevic@bradicevic.edu.rs,
Глорија Радојчић директор