СТАНОВНИШТВО

По попису из 2002. године у Градској општини Палилула живи 72.165 становника, од чега 54.596 живи у градском подручју, а  17.569 у сеоском подручју. Међутим, према проценама стручњака, услед великог броја избеглих лица са простора Косова и Метохије, на територији Градске општине Палилула живи око 90.000 становника.

 

Етничка структура становништва

 

СТАНОВНИШТВО ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ИЛИ ЕТНИЧКОЈ ПРИПАДНОСТИ, ПО ПОПИСУ 2002.

 

 

Град Ниш

Палилула

Укупно,

250 518

72 165

Национално се изјаснили

245 534

70 162

Срби

235 657

65 732

Црногорци

846

201

Југословени

664

179

Албанци

99

11

Бошњаци

24

10

Бугари

799

140

Власи

12

4

Горанци

75

16

Мађари

58

14

Македонци

715

179

Муслимани

89

25

Немци

14

2

Роми

5 687

3 435

Румуни

13

5

Руси

37

12

Словаци

13

3

Словенци

92

18

Украјинци

27

3

Хрвати

417

133

Чеси

11

3

Остали

174

37

Неизјаш. и неопредељени

1 460

557

Регионална припадност

51

20

Непознато

3 473

1 426

 

Етнички и верски Општина Палилула је хетерогено подручје. Највећи број становника су Срби (90%). Међутим, попис становништва 2002. године није најверније одсликао етничку структуру, јер најбројнија национална мањина у Општини, ромска мањина, по попису броји 3.435 људи, а процена је да их има око 7.500.