Шалтер Управе за грађанска стања и опште послове

Једнократна новчана помоћ

Пријем грађана

Бесплатна правна помоћ

Издавање одобрења за заузеће јавних површина

ПТТ Шалтер у Градској општини Палилула

Шалтер ЈП "Обједињена наплата"