Јавна набавка мале вредности бр.05/15- Услуга штампе
ПОЗИВ за ЈНМВ 05-15
Конкурсна документација - услуге Штампе
Одлука o додели уговора ЈНМВ 05-15
Обавештење о закљученoм уговору за ЈНМВ 05-15, прес службе
 
Јавна набавка мале вредности бр.04/15- Услуга мобилне телефоније за годишње потребе Градске општине Палилула
ПОЗИВ за ЈНМВ 04-15
Конкурсна документација - услуге Мобилне Телефоније
Обавештење о закљученом уговору 04-15 Услуга мобилне телефоније
 
Јавна набавка мале вредности бр.03/15 набавка услуга - услуга ресторана и послуживање хране за годишње потребе Градске општине Палилула
ПОЗИВ за ЈНМВ 03-15
Конкурсна документација - услуге Ресторана
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03-15
 
Јавна набавка мале вредности бр.02/15 Набавка добра –Гориво за моторна возила
ПОЗИВ за ЈНМВ 02-15
Конкурсна документација - Гориво За Моторна Возила
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02-15
 
Јавна набавка мале вредности бр.01/15 - Набавка добра - Електрична енергија
ПОЗИВ за ЈНМВ 01-15
Конкурсна документација - Електрична Енергија
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01-15
 
Јавна набавка мале вредности бр.03/14 - Услуга штампе за годишње потребе Градске општине Палилула-Ниш
Конкурсна документација ШТАМПА 03-14-ЈНМВ
Позив за подносење понуда
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/14
 
Јавна набавка мале вредности бр.02/14 услуге-услуге ресторана и послуживање храном за годишње потребе Градске општине Палилула-Ниш
ПОЗИВ за ЈНМВ 02-14

Конкурсна документација - услуге РЕСТОРАНА 02-14-ЈНМВ

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/14
 
Јавна набавка мале вредности бр.01/14 добра-набавка горива за годишње потребе Градске општине Палилула-Ниш
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности БР.01/14
Питања и одговори за ЈНМВ 01-14
24.02.2014.- 2 Измена-допуна Конкурсне документације 14.02.2014.-ГОРИВО 01-14-ЈНМВ
Позив за ЈНМВ-01-14
Конкурсна документација - ГОРИВО 01-14-ЈНМВ
Измена - допуна Конкурсне документације 14.02.2014.-ГОРИВО 01-14-ЈНМВ

Обавештење о продужењу рока 14.02.2014.

 
Јавна набавка мале вредности бр.05-13 - услуга кредита за инфраструктурне пројекте
14.04.2013 - Измена конкурсне документације - ЈНМВ-0513
14.04.2013 - Обавештење о продужетку рока - ЈНМВ-0513
29.04.2013 - Обавештење о закљученом уговору 05-13
Конкурсна документација Кредит