ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
  ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
  ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
  ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ