КАКО ДО УСПЕШНЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА СТАНОВНИКА?
20.10.2014


„Укупан систем наше здравствене заштите бави се највећим делом болешћу, што је уосталом и његов задатак-изјавио је Бобан Џунић, председник Градске општине Палилула, у часопису „Кући доброг здравља“,Дома здравља у Нишу. Од наших здравствених установа и локалних управа очекује се, рекао је председник Џунић, да на путу европске интеграције Србије приступимо спровођењу и оног дела препорука Светске здравствене организације и Европске уније, које говоре о заштити здравља али и о унапређењу здравља.

Узмимо пример Градске општине Палилула једне од пет градских општина града Ниша, која се простире јужним ободом нишке котлитне на површини од 117,37 квадратних километара и обухвата уже градско језгро, препознатљиво као део града-старе чаршије Ниша, По ободу се лепезасто наслања 15 сеоских насеља, у којем живи око 90.000 становника. Живот у урбаној али и у деловима руралне средине, у девстираном привредном окружењу као што је општина Палилула, уз маргинализоване друштвене групе, захтева и нови приступ здравствене заштите становништва. „Укупан систем наше здравствене заштите бави се највећим делом болешћу, што је уосталом и његов задатак - каже Бобан Џунић, председник општине Палилула. Од наших локалних управа и здравствених установа се очекује да на путу европске интеграције Србије приступимо спровођењу и оног дела препорука Светске здравствене организације и Европске уније, које говоре о заштити здравља али и о унапређењу здравља. На овај начин, приближавањем здравствене заштите становницима, остварује се програм који даје веће финансијске уштеде. По речима председника Џунића један од приоритета у раду општине Палилула је управо сагладавање здравственог и економског стања социјално најугроженијих категорија становништва: расељена лица, особе са инвалидитетом, стара и изнемогла лица, старачка домаћинства на сеоском подручију општине, становништво ромске популације. На територји општине Палилула живи велики број особа којима је потребна нека врста здравствене-социјалне заштите и помоћи. Готово сваки 14 становник Палилуле је старији од 70 година. По статистичким подацима у области социјалних потреба, од укупног броја лица која су у евиденцији Центра за социјални рада „Свети Сава“ у Нишу, преко 67 одсто грађана (око 3360) је са територије општине Палилула. По просечној заради радно-способног становништва општина Палилула је на самом зачељу градова и општина у Републици. Ови подаци нас нису обесхрабрили, каже председник општине Палилула. Сагледавамо проблеме и захтеве грађана, уз помоћ Града, Републике и донатора, путем пројеката, обезбеђујемо одређена финансијска средства за подршку програмима социјалне и здравствене заштите становништва,

Здравствена заштита становника, унапређење рада и опремање здравствених објеката-амбуланти и проширење делатности здравствених служби на територији општине Палилула, циљеви су којима тежимо. У сарадњи са Домом здравља-Превентивним центром Ниш, ове године организовали смо више здравствених кампања, предавања и активности за становнике градског подручија, као што су «базар здравља» а током јула и августа месеца спроведена је и активност на сеоском подручију општине - «приближимо се пацијентима», којом је било обухваћено становништво у десет сеоских насеља општине-нагласио је председник Бобан Џунић. Тим здравствених радника Дома здравља Ниш, пружао је услуге: узимање анамнестичких података, клинички преглед, ЕКГ-у кућним условима, одређивање нивоа шећера у крви. Промотивном активношћу „Приближимо се пацијентима“ и провером здравља становника на сеоском подручију општине Палилула, посебно су били сагледани старији пацијенти, тешко покретни или потпуно непокретни и зависни од туђе помоћи и неге. По оцени лекара, стање третираних пацијената у оквиру ове акције најчешће се може дијагнозирати као висок крвни притисак и повишен ниво шећера у крви. Могућност да бесплатно контролишу своје здравље, у оквиру ове акције у општини Палилула искористио је 271 пацијент на селу.

Градска општина Палилула ослушкује потребе својих грађана и остварује успешну сарадњу са бројним организацијама, здравственим о образовним установама, удружењима која заступају интересе свих категорија становништва. За инвалидна лица организован је бесплатан превоз специјално опремљеним комбијем, изграђена приступна рампа ка службама општинске Управе, уведени високи стандари у комуникацији општинских службеника са свим грађанима. (Д.Видојковић)