МЛАДИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
17.11.2015

МЛАДИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У нишком Медиа и реформ центру, одржан је округли сто у оквиру пројекта „Квалитетна социјална заштита у локалној заједници“. Тема трећег округлог стола била је „Локални приоритети социјалног укључивања и смањења сиромаштва младих без родитељског старања који излазе из система друштвене бриге кроз локалне услуге социјалне заштите у граду Нишу.“ У раду овог скупа, који је окупио представнике релевантних установа и организација цивилног друштва, учествовао је и председник Градске општине Палилула Бобан Џунић са сарадницима, члановима општинског већа и руководством Канцеларије за младе општине Палилула.

„Област социјалне заштите мора да буде усмерена ка побољшању социјалног статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. У раду наше општинске Управе, истакао је председник Бобан Џунић, залажемо се, да теорија и прописи морају да прате живот и дају нове могућности а никако да буду препрека. развоја социјалне заштите. Применом савремених модела и стандарда социјалне заштите на локалном нивоу као и увођењем нових социјалних услуга, залажемо се да унапредимо социјалну сигурност, посебно осетљивих група грађана и грађанки, чиме дирекно утичемо на побољшање квалитета њиховог живота и стварање амбијента једнаких могућности за све, у складу са вредностима хуманог друштва.

Зато смо изашли из оквира постојеће праксе. Иницирали смо сарадњу и партнерства са установама и организацијама цивилног друштва у области социјалне заштите и бриге о деци и младима, посебно рањивих категорија становништва. Усвојили смо Стратегију-Акциони програм развоја општине, како би обезбедили могућност пројектног финансирања из фондова Европске уније. Овим смо отворили могућност у партиципирању свих грађана и социјалних актера у мапирању социјалних проблема и дефинисању социјалних oдговора.

По речима председника општине Палилула у Нишу, материјално осиромашење породица, борба родитеља за задовољење егзистенцијалних потреба доводи до слабљења функција породице и родитељских компетенција. Запостављања младих, који се налазе у животном добу формирања ставова, вредности и норми, води их до све већег отуђења. Оваква реалност, децу и младе води до појаве различитих облика социјално неприхватљивог понашања - често насилничког, коришћења алкохола и психоактивних супстанци. Млади губе мотивацију да се кроз образовање остваре и ту настаје проблем, закључио је Џунић.

Пројекат, „Квалитетна социјална заштита у локалној заједници“, који је подржао Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу кроз програм Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва, реализује Центар за развој грађанског друштва PROTECTA у партнерству са општином Пантелеј. По речима Александре Савић, координаторке пројекта, иницијативе и закључци са ове расправе биће достављени Влади Србије и свим учесницима пројекта(Текст-фотографије Д.Видојковић)