ПРОТОКОЛ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРЕВЕНЦИЈИ РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ
4.11.2015

ПРОТОКОЛ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРЕВЕНЦИЈИ РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ

У Градској кући у Нишу, у присуству господина Мишела Сен-Лоа, директора канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, потписан је протокол о сарадњи између Града Ниша, УНИЦЕФ–а, Градске општине Палилула и 28 институција и удружења на заједничкој превенцији раног напуштања школа.

У име Градске општине Палилула, на чијој територији се налази Друштвени центар младих, протокол је потписао председник општине Бобан Џунић. Он је овим поводом указао на податак да према пописа из 2011. године, у општини Палилула живи 24,18 одсто становника старијих од 15 година без школске спреме, са непотпуним основним и само основним образовањем. Подаци су посебно забрињавајући код деце из осетљивих група. Поређењем различитих региона у Србији, додатно се осветљавају велике регионалне разлике у погледу степена образовања становништва и те разлике кореспондирају са разликама у степену економске развијености датог региона.

По речима Тамаре Симоновиц, Извршне директорке Групе за децу и младе „Индиго“, потписивање Протокола о сарадњи актера на спречавању раног напуштања школовања деце, резултат је пројекта „Друштвени центри–где појединци напредују, породице се повезују, а заједница се развија“, који уз подршку УНИЦЕФ-а и у сарадњи са Градском општином Палилула-Градом Нишом и општинама Бојник, Лебане, Пирот, Прокупље, Сурдулица и Владичин Хан, спроводи Група за децу и младе „Индиго“ у Нишу. У жељи да сва деца успешно заврше основну и упишу средњу школу, каже Тамара Симоновић, иницирали смо окупљање одговорних И заинтересованих актера.

Један од миленијумских циљева развоја – постиди универзалност основног образовања – није испуњен. На Самиту УН посвећеном одрживом развоју, који је одржан од 25. до 27. септембра ове године, овај циљ је замењен 4.циљем одрживог развоја који гласи : обезбедити инклузивно и квалитетно образовање и промовисати могудност целоживотног учења за све. Планирано је да се до 2030. године обезбеди да све девојчице и дечаци у свим земљама завршавају бесплатно, праведно и квалитетно основно и средње образовање. Анализа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије показала је да у Србији свако тринаесто дете у генерацији рано напушта школу. Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији наводи, на основу података о попису из 2011.године, да је образовна структура становништва у Србији и даље неповољна. (Текст-фотографије Д.Видојковић, ЕКОполис)

РТВ БелаМи - Превенција раног напуштања школа