РАДИОНИЦА ПОКРЕТА ГОРАНА СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ПАЛИЛУА
6.11.2015

РАДИОНИЦА ПОКРЕТА ГОРАНА СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ПАЛИЛУА

У оквиру реализације Пројекта ''Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих'' и спровођења Програма едукације за најмлађе, Покрет горана Србије у сарадњи са Градском општином Палилула у Нишу, Министарством пољопривреде и заштите животне средине-Управом за шуме организовао је у нишкој општини Палилула једнодневну горанску радионицу. Учеснике и организаторе радионице је обишао у расаднику Покрета горана Ниш, Бобан Џунић, председник Градске општине Палилула. Овим поводом председник општине Палилула је разговарао и са Мирославом Михајиловићем генералним секретаром Покрета горана Србије о пројектима и даљим активностима ове организације цивилног друштва, о партнерској сарадњи на озелењавању међублоковског простора у општини.

„Вама је познато да је општина Палилула веома активна у области заштите животне средине и одрживог развоја- истакао је председник Џунић. Успешно смо реализовали програм прекограничне сарадње ЖИВЕТИ ЗЕЛЕНО у циљу промене свести младих и имамо веома добру сарадњу са организацијама цивилног друштва. Ових дана (3.новембра) обележили смо Светски  дан  чистог  ваздуха. Шуме су својеврсне фабрике кисеоника. Непланским сечењем шуме човек угрожава природу и према проценама стручњака годишње нестане око 16 милиона хектара шума на свету. Уништавањем шума настају еколошке промене са штетним последицама, међу којима су првенствено промене земљишта и климе, а с тим у вези и нестанак многих биљних и животињских врста. У Србији је тренутно 29 одсто површина под шумама, односно три милиона хектара, а требало би да захватају око 41 одсто површина, чему тежимо, подсетио је председник општине Палилула.

За учешће на једнодневној горанској радионици у Нишу, одабрано је по девет ученика шестих разреда из основних школа из три округа (Нишавски, Пиротски, Тимочки) са подручја општина и градова: Пирот, Сврљиг, Књажевац, Прокупље, Алексинац и Града Ниша. Полазници радионице имали су могућност да се упознају са акцијама и активностима које организује Покрет горана Србије и Програмом заштите и унапређивања шума у 2015.години. Ученици су могли да чују од еминентних предавача у овој области, зашто су значајне шуме и активности пошумљавања, о подизању ветрозаштитних појасева, о врстама дрвећа које успева на овом подручју.

Укупна површина шума, шумског земљишта и осталог земљишта у државном власништву на подручју Градске општине Палилула је 198,45 ха. Од укупно обрасле површине изданачке шуме заузимају 100,90 ха или 53%, вештачки подигнуте састојине 31,69 ха или 17%, док се шикаре и шибљаци налазе на 56,89 ха или 30%. Буква је најзаступљенија врста природних изданачких шума, док код вештачки подигнутих састојина преовлађује смрча. Шуме у приватној својини у Градској општини Палилула заузимају површину од 1.519, ха, на подручју 15 КО, на укупано 6.143 КП. Просечна површина парцеле у приватном власништву је 24,7ари. Незадовољавајући квалитет приватних шума, неуређене приватне шуме, односно непостојање основа и програма газдовања приватних шума, нерешени имовински односи и уситњеност парцела отежавају газдовање овим шумама. Власници шума су, често, у отежаним привредним и друштвеним  условима  у окружењу,  приморани да из својих шума узимају више  него што то стање ових шума омогућава. (ЕКОполис мрежа, Д.Видојковић)