УКЛОНИМО БАРИЈЕРЕ!
27.11.2015

УКЛОНИМО БАРИЈЕРЕ!

У сусрет Међународном дану особа с инвалидитетом у Градској општини Палилула, одржана је конференција за новинаре. Председник општине Бобан Џунић, у присуству Јасмине Бараћ Перовић, председнице Нишког удружења студената са хендикепом и организације „ИЗ КРУГА“ Ниш за жене ОСИ и мр Јордана Ивановића, уредника Водича и координатора Одсека за социјалну заштиту,  говорио је о активностима које су у протеклој години значајно побољшале и унапредиле положај особа са инвалидитетом у Палилули, о могућностима подизања нивоа свести друштва о овој популацији становништва, стратегији социјалне заштите, сарадњи и стварању партнерства, примерима добре праксе, информисаности грађана. „Имамо јасне смернице развоја наше општине, обједињене у Стратешком плану развоја-Акционом програму. Активни смо у решавању проблема свих категорија становништва, посебно угржених група у којима су и особе са инвалидитетом, рекао је председник Џунић.

„Вама је познато да упркос ограниченим овлашћењима, са скромним буџетом, наша Управа општине ради и усвојила је високе стандарде у пружању услуга нашим грађанима. Уклонили смо баријере, имамо приступну рампу до наших шалтера Управе. Организујемо свакодневно превоз особа са инвалидитетом на територији општине у сарадњи са матичним удружењима.

У овој општини, у циљу подизања свести грађана о стварању услова за побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом, организују се разговори, трибине, указује и решавају проблеми. Општина Палилула је била један од организатора разговора-округлог стола, на националном нивоу о дефинисању нових циљева одрживог развоја у Србији где се сагледава и положај особа са инвалидитетом. По речима председника општине, у овим активностима збначајно место има и сарадња са образовним установама, Школом 14.октобар и Специјалном школом са домом ученика „Бубањ“, организацијама цивилног друштва.

Овим поводом промовисано је и пето-шесто издање ВОДИЧА-УКЛОНИМО БАРИЈЕРЕ, за 2015.годину, кроз права и субвенције намењене особама са инвалидитетом. У двоброју ВОДИЧА, који је уредио мр Јордан Ивановић координатор Одсека за  социјалну заштиту, садржане су следеће области: бонтон у комуникацији са особама са инвалидитетом, систем пензионог и инвалидског осигурања, запошљавање и радни односи, Закон о професионалној рехабилитацији, нови Правилник о техничким стандардима приступачности, Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, нови Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места  за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима, Решење о изменама решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, остале субвенције за особе са инвалидитетом,  Стратегија социјалне заштите, активности Градских општина из ове области, социо-хуманитарни рад удружења на помоћи особа са инвалидитетом и адресар важних институција и установа у граду Нишу и Републици Србији.

Уједињене нације ове године обележавају 03. Децембар-Међународни дан особа са инвалидитетом под слоганом: "Одрживи развој - Обећање технологија". Закључивањем периода Миленијумских развојних циљева,  септембра месеца ове године покренут је нови развојни оквир циљева одрживог развоја који пружа могућност да се даље подигне свест о инвалидитету као питању које прожима сва подручја развоја. Градска општина Палилула-Ниш је једна од општина у Региону која има јасне смернице развоја. Руководство општине Палилула је одлучно у спровођењу истих и има висок ниво објективности и хуманости у решавању проблема свих категорија становника. (Текст-фото Д.Видојковић)

ТВ ЗОНАплус - ПРОМОВИСАН ДВОБРОЈ ВОДИЧА ЗА ОСОБЕ ЗА ИНВАИЛИДИТЕТОМ