Задовољство корисника услуга Градске општине Палилула

1. Уводне информације

  


2. Задовољство пруженим услугама од стране запослених

2.1 Колико се слажете са следећим исказима о особљу општине?

 

У потпуности се
слажем

Делимично се
слажем

Нити се слажем, нити се
не слажем

Углавном се не
слажем

У потпуности се не
слажем3. Просторије и окружење у Градској општини Палилула

3.1 Колико се слажете са следећим исказима о просторијама и окружењу у Градској општини Палилула?

 

У потпуности се
слажем

Делимично се
слажем

Нити се слажем, нити се
не слажем

Углавном се не
слажем

У потпуности се не
слажем4. Услуге и сервиси Градске општине Палилула

4.1 Да ли редовно добијате обавештења o планираним активностима Градске општине Палилула?

4.2 Колико се слажете са следећим исказима о приспећу обавештења?

 

У потпуности се
слажем

Делимично се
слажем

Нити се слажем, нити се
не слажем

Углавном се не
слажем

У потпуности се не
слажем5. Побољшање услуга Градске општина Палилула

5.3 Упоредите услугу наше општине са услугама других градских општина?6. Свеобухватно задовољство

6.1 Колико се слажете са следећим исказом?

 

У потпуности се
слажем

Делимично се
слажем

Нити се слажем, нити се
не слажем

Углавном се не
слажем

У потпуности се не слажем

Укупно гледано веома
сам задовољан
услугама
Градске општине
Палилула7. Ваш Коментар